Студенти Інституту історичної освіти Ралко Роман, Фелоров Володимир, Войнаровський Андрій, Бірюк Павло, Бідун Юрій та Римар Ігор взяли активну участь у ретро-грі "Захоплення Києва", організованій у Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. 

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Вченої ради

НПУ імені М. П.Драгоманова

«____»  ____________________2016 р.

Протокол № ______________

Проректор з навчально-методичної роботи проф. Вернидуб Р. М.

_________________________________

ЗРАЗОК НА САЙТ

Програма

вибіркової навчальної дисципліни

 Сучасна історія країн Європейського Союзу

(назва навчальної дисципліни)

освітнього рівня _____магістр_________________

(назва освітнього рівня)

галузі знань ______ – гуманітарні науки_____________

(шифр і назва галузі знань)

спеціальності______ – історія___________________

(код і назва спеціальності)

Шифр за навчальним планом ___________________

Київ – 2016

Розробник програми:

Мальований Олександр Олексійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Рецензенти:

Шевченко Олег Тарасович, кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова;

5 листопада 2014 р. відбулося відкрите заняття викладача кафедри історії та археології слов’ян Бойчук Я.А. на тему «Південні слов’яни у складі Османської імперії в ХVIII ст.»

01

02

03

04

05

06

02Традиція посвяти у першокурсники є доволі поширеним явищем у навчальних закладах. Втім, для студентів-істориків, які у майбутньому будуть вивчати діяльність таємничих організацій - від лицарських орденів до масонських лож, старші товариші витворили надзвичайно видовищну та символічну церемонію, що запам'ятається на все життя всім, хто прийшов навчатся у Інститут історичної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова

Як це відбувалося дивіться нижче

Магістр 2011 Вітаємо студентку 5 курсу Барбару Людмилу з перемогою в конкурсі серед студентів Інститту історичної освіти "Магіст року 2011". 
На прес-конференції ректорів київських вузів наш ректор Віктор Петрович Андрущенко заявив, що платних послуг для студентів у НПУ не буде.

Дочірні категорії