ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

Навчання

Студенти Інституту історичної освіти Ралко Роман, Фелоров Володимир, Войнаровський Андрій, Бірюк Павло, Бідун Юрій та Римар Ігор взяли активну участь у ретро-грі "Захоплення Києва", організованій у Академії праці та соціальних відносин Федерації профспілок України. 

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні Вченої ради

НПУ імені М. П.Драгоманова

«____»  ____________________2016 р.

Протокол № ______________

Проректор з навчально-методичної роботи проф. Вернидуб Р. М.

_________________________________

ЗРАЗОК НА САЙТ

Програма

вибіркової навчальної дисципліни

 Сучасна історія країн Європейського Союзу

(назва навчальної дисципліни)

освітнього рівня _____магістр_________________

(назва освітнього рівня)

галузі знань ______ – гуманітарні науки_____________

(шифр і назва галузі знань)

спеціальності______ – історія___________________

(код і назва спеціальності)

Шифр за навчальним планом ___________________

Київ – 2016

Розробник програми:

Мальований Олександр Олексійович, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова.

Рецензенти:

Шевченко Олег Тарасович, кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін факультету історичної освіти НПУ імені М. П. Драгоманова;

5 листопада 2014 р. відбулося відкрите заняття викладача кафедри історії та археології слов’ян Бойчук Я.А. на тему «Південні слов’яни у складі Османської імперії в ХVIII ст.»

01

02

03

04

05

06

02Традиція посвяти у першокурсники є доволі поширеним явищем у навчальних закладах. Втім, для студентів-істориків, які у майбутньому будуть вивчати діяльність таємничих організацій - від лицарських орденів до масонських лож, старші товариші витворили надзвичайно видовищну та символічну церемонію, що запам'ятається на все життя всім, хто прийшов навчатся у Інститут історичної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова

Як це відбувалося дивіться нижче

Магістр 2011 Вітаємо студентку 5 курсу Барбару Людмилу з перемогою в конкурсі серед студентів Інститту історичної освіти "Магіст року 2011". 
На прес-конференції ректорів київських вузів наш ректор Віктор Петрович Андрущенко заявив, що платних послуг для студентів у НПУ не буде.

Дочірні категорії