ОБГОВОРЕННЯ ОП 014.03 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА(ІСТОРІЯ)» РІВНЯ БАКАЛАВР ТА МАГІСТР ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

   9 червня на розширеному засіданні кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти із працедавцями було обговорено освітньо-професійну програму 014.03 «Середня освіта(історія)» рівня бакалавр та магістр. Серед стейкхолдерів були представники МОН України, ОІППО та ЗЗСО.

1

 

Детальніше:


   Учасниками було висловлено такі пропозиції:


   Раїса Євтушенко - головний спеціаліст директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти зауважила, що при підготовці конкурентоспроможного вчителя необхідно враховувати міжнародний досвід Естонії, Фінляндії та Чехії. Важливо навчити майбутнього вчителя написанню освітніх програм, підручників та посібників, особливо в умовах автономії школи і вчителя. Студентство має знати про автономію навчального закладу.
   Тетяна Гребенчук- завідувачка відділу суспільствознавчих предметів Київського ОІППО, відмітила, що в ОП або у зміст підготовки треба звернути увагу на педагогіку партнерства, розвиток практичних навичок та посилення практичної підготовки. Ввести спецкурс спрямований на знання нормативно-правової бази, вміння заповнювати і вести шкільну документацію. Готувати вчителя історії та громадянської освіти згідно вимог нового шкільного стандарту.
   Євгеній Ашортія - заступник директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 80, наголосив на необхідності приділяти більше часу практичним навичкам, формувати ініціативність та креативність майбутніх вчителів історії, а також додати модуль про правове поле у сфері освіти.
   Олена Атамась - заступник директора з наукової роботи ліцею «Наукова зміна» м. Києва, зосередилась на мобільності та гнучкості сучасного вчителя, вмінні планувати час та вмінні вести шкільну документацію. Було б добре додати такий спецкурс. Також важлива підготовка з методики, яка має носити практичний характер. Необхідністю є освоєння онлайн-простору та онлайн інструментів для здійснення освітньої діяльності. І доброю перевагою стане вміння вести гурток.
   Лідія Чех - заступник директора Середньої загальноосвітньої школи № 84 м. Києва наголосила, що необхідно здійснювати психологічну підготовку майбутніх вчителів історії, відпрацьовувати навички конфліктології, розвивати готовність до змін, стресостійкість, готовність реагувати на виклики часу.
   В‘ячеслав Майорський - заступник директора Чорноморської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 (Одеська область) підтримав думку колег з приводу впровадження курсу, який навчить орієнтуватися в документації ЗСО та формувати правову компетентність здобувачів освіти, а також підкреслив необхідність формування м’яких навичок «soft skills». Запропонував знайти місце для формування правових компетентностей
   Оксана Куницька - заступник директора САТШ № 203 м. Києва зазначила, що у вчителя історії в процесі професійної підготовки мають бути сформовані такі загальні компетентності як державницька свідомість, професійна майстерність, демократизм, гуманістичний підхід до викладання та висока культура педагога.
   Віктор Даниленко - історик, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки, член-кореспондент НАН України, рекомендує більше уваги під час професійної підготовки зосередити на науковості підготовки вчителя, формуванні державницької свідомості, посилити знання з історіографії, роботу з джерелами, археологічні знання, формувати критичне ставлення та компетентності, які необхідні для реалізації нової нормативно правової бази. Ввести курс чи спецкурс з публічної історії.
   Результати роботи цінні, корисні й професійні і будуть враховані у змісті ОП та в освітньому процесі.

 

2