Драгоманівські історичні студії

Детальніше:

Проблеми впровадження новітніх наукових розробок у навчальний процес при вивченні історії України періоду Другої світової війни (1939- 1945 рр.): Зб. наук. праць / відп. ред. і упоряд. О.В. Потильчак. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011

Випуск 1 

-----------------------------------------------------------------------------

Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О.В. Потильчак, І.Г. Вєтров, О.О. Сушко. - К.: Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2014. -
Випуск 2(6)

----------------------------------------------------------------------------

Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків/ відп. ред. і упор. О. В. Потильчак, І. Г. Вєтров, Ж. М. Іщенко, О. О. Сушко. – К.: Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2015. –

Випуск 3(7)

----------------------------------------------------------------------------

Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О. В. Потильчак, О. О. Сушко. – К.: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2018. –

Випуск 4(8)

----------------------------------------------------------------------------

Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О. В. Потильчак: кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін; історичний ф-т; НПУ імені М.П.Драгоманова. Київ-Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2020.

Випуск 5(9)

----------------------------------------------------------------------------

Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп. ред. і упор. О. В. Потильчак: кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін; історичний ф-т; НПУ імені М.П.Драгоманова. Київ-Ніжин: Видавець Лисенко М. М., 2021.

Випуск 6(10)

----------------------------------------------------------------------------

Драгоманівські історичні студії: зб. наук. праць молодих істориків / відп.ред. і упор. О. В. Потильчак: кафедра джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін; історичний ф-т; УДУ імені Михайла Драгоманова.
Київ: Видавництво УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. Вип. 9(13).

Випуск 9(13)