Навчально-методичне забезпечення

І. Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки

--------------------------------------------------------

ІІ. Цикл дисциплін спеціальної підготовки

--------------------------------------------------------

ІІІ. Дисципліни за вибором аспіранта

--------------------------------------------

IV. Науково-викладацька практика

--------------------------------------------