ІІІ. Дисципліни за вибором аспіранта

Силабуси

             Голодомор-геноцид українського народу в 1932-1933 рр

Духовно-релігійне життя в Україні періоду Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

Еволюція розвитку та напрями діяльності Києво-могилянської академії (ХVІІ –  ХVІІІ ст.)

Інтерпретація історії України в польській історіографії ХІХ ст.: течії, тенденції, світоглядні позиції

Історична компаративістика

Історична просопографія

Історія європейського тоталітаризму

Історія міжнародних відносин країн Європи (XVII – XIX ст.)

Історія повсякдення

Нумізматика та історія грошового обігу України

Освічений абсолютизм в Європі в другій половині XVIII ст.

Політична історія Закарпаття в міжвоєнний період 1918-1939 рр.

Радянський військово-промисловий комплекс

Українці в роки нацистської окупації

Навчальні програми

             Голодомор-геноцид українського народу в 1932-1933 рр

Духовно-релігійне життя в Україні періоду Другої світової війни (1939 – 1945 рр.)

Еволюція розвитку та напрями діяльності Києво-могилянської академії (ХVІІ –  ХVІІІ ст.) 

Інтерпретація історії України в польській історіографії ХІХ ст.: течії, тенденції, світоглядні позиції

Історична компаративістика

Історична просопографія

Історія європейського тоталітаризму

Історія міжнародних відносин країн Європи (XVII – XIX ст.)

Історія повсякдення

Нумізматика та історія грошового обігу України

Освічений абсолютизм в Європі в другій половині XVIII ст. 

Політична історія Закарпаття в міжвоєнний період 1918-1939 рр.

Радянський військово-промисловий комплекс

Українці в роки нацистської окупації