ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

Конференції

 

Кафедра етнології НПУ імені М.П. Драгоманова прводять 26-27 квітня 2012 р. у м. Києві, вул. Освіти, 6 міжнародну наукову конференцію

«Україна в етнокультурному вимірі століть».

 
Для обговорення на конференції пропонується тематика:

1.      Формування збирацько-дослідницьких, науково-теоретичних і методологічних основ народознавчої науки: накопичення етнографічних знань і становлення етнографічної науки, українська етнологія від другої половини ХІХ ст. і до сьогодення.

2.      Проблема етногенезу та націогенезу українського та інших етносів.

3.      Сутність етнічного складу України: антропологічні, етнопсихологічні, географічні, мовні, етнокультурні особливості.

4.      Актуальні проблеми сучасної української етнології: формування сучасного етнічного складу населення України та етнічні процеси.

5.      Регіональні та етнічні особливості матеріальної, духовної культури та громадсько-політичної діяльності українського та інших етносів, що проживають в Україні.

6.      Етнонаціональні й етнополітичні проблеми минулого і сучасності.