Програма кандидатського іспиту на здобуття ступеня доктора філософії (PhD) ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 03 ГУМАНІТАРНІ НАУКИ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 032 – ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ 2021 РІК

Зі змістом програми можна ознайомитися за посиланням