Інформація про видання

Clio

 

 

Вид видання: журнал.

Назва видання: «Світ Кліо»

Статус видання: вітчизняне;

Мова видання: українська, англійська, німецька, російська.

Сфера розповсюдження: загальнодержавна.

Категорії читачів: студенти, аспіранти, викладачі закладів вищої освіти, учні старших класів загальноосвітніх шкіл, учителі, співробітники наукових установ, музейні працівники, усі хто цікавиться історичним минулим.

Програмні цілі (основні принципи): ознайомлення читачів з результатами новітніх наукових розробок і досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених у різних галузях історичної науки, введення до наукового обігу раніше невідомих дослідникам архівних документів, широкого кола інших історичних джерел, висвітлення актуальних подій наукового життя.

Передбачувані періодичність випуску, обсяг (в умовних друкарських аркушах) і формат видання: 6 номерів/рік; 25 ум. др. арк.; 70х100/16.

Вид видання за цільовим призначенням: науковий історичний журнал.

Засновник (засновники) та пов’язані з ними особи, який(і) здійснює контроль за засновником (співзасновниками): Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

 

 

 

            Посилання на сайт видання