ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії: міфи і реалії: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції. Київ-Батурин. 7 – 8 листопада 2008 р. / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2009. – 168 с.

 До збірника увійшли доповіді та виступи на Міжнародній науково-теоретичній конференції «Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії: міфи і реалії» (7 – 8 листопада 2008 р.), проведеній  кафедрою історії України Інституту історичної освіти НПУ ім. М.П.Драгоманова.
   У статтях науковців, викладачів, аспірантів і студентів висвітлюються малодосліджені актуальні проблеми політичної, соціально-економічної та культурної діяльності гетьмана І. Мазепи в контексті європейської  історії. Розглядаються міфи і реалії «Мазепіади» в пам’яті нащадків. Матеріали збірника визначають роль гетьмана в українських державотворчих процесах, відновлюють історичну справедливість в оцінці політики гетьмана І. Мазепи.

 

Зміст

Вітання учасникам конференції Президента України В.А. Ющенка.  3

Вітання ректора НПУ ім. М.П. Драгоманова, доктора філософських наук, професора, академіка АПН України В.П. Андрущенка.   4

Вітання директора Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, професора, академіка НАН України В.А. Смолія   6

Тези доповіді проректора НПУ ім. М.П. Драгоманова, доктора філософських наук, професора В.П. Беха   8

Тези доповіді архієпископа Переяслав-Хмельницького, намісника Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря, ректора Київських духовних академії і семінарії, вікарія Київської єпархія Владики Димитрія.   9

Тези доповіді професора кафедри давньої та нової історії України КНУ ім. Т. Г. Шевченка, доктора історичних наук, професора В.І. Сергійчука
До питання про причини українсько-шведського союзу 1708 р. 10

Тези доповіді директора Інституту археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя, завідувача кафедри історії та археології України Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, кандидата історичних наук В.П. Коваленка
Археологічні дослідження Батурина   11

Доповідь завідувача кафедри історії України Інституту історичної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, доктора історичних наук, професора. В.Й. Борисенка
Особливості політики уряду гетьмана І. Мазепи 12

Доповідь професора кафедри історії України Інституту історичної освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, кандидата історичних наук Л.Г. Іванової
Іван Мазепа і Петро І: два політичних світогляди.   21

Назви секцій конференції   62


Доповіді

Гуржій О. І. І.Мазепа й І.Скоропадський: до історії взаємовідносин   63

Виговський М. Ю. Попередники І. Мазепи (гетьман І. Виговський) 74

Шамрай М.Г. Гетьман І. Мазепа про духовний і культурний розвиток України як засіб виховання національної самосвідомості мас 83

Глизь І. І. Повстання І.Мазепи в оцінці М. Костомарова і Ф. Уманця).   91

Вєтров І. Г. Проблема  економічних  зв’язків українських  земель  часів гетьманування І. Мазепи й України повоєнного періоду (1943 – 1950 рр.).  99

Двірна К. П. Арсеній  Берло: боротьба за самостійність церкви та розвиток освіти на Переяславщині в першій половині XVIII ст. 115

Короткий В. А. Іван Мазепа на сторінках магістерської дисертації Володимира Антоновича «Последние времена козачества на правой стороне Днепра» 128

Тарапон О. А. Рецепція патріотизму української інтелігенції 20-х років ХХ ст. 142

Іваненко А. І. Переяславський козацький полк і Північна війна  157

Бухальська М. А. Оцінка державницької ідеології Івана Мазепи: погляд у минуле  172

Виступи
 
Литвин І. В. Гетьман Іван Мазепа – покровитель та меценат Михайлівського Золотоверхого монастиря   180

Алфьоров О. А. Рід Голубів у добу Івана Мазепи. «Самойловщики»  188

Остапчук Н. С. Ставлення  І. Мазепи до православної церкви   198

Кононенко В. П. Іван Мазепа як представник центральноєвропейського нобілітету  207

Кучмай В. В. Ідеологема «мазепинства» як знаряддя політичної пропаганди в українсько-польських відносинах в період Першої світової війни   214

Кірієнко О. В. До історії видання п’єси Людмили Старицької-Черняхівської «Мазепа»   220

Литвин С. Е. Створення та становлення ОУН протягом 1920 – середини 1930 рр. в контексті збереження національної ідеї  228

Коваленко О. М. Іван Мазепа у дослідженні сучасної польської історіографії (2000 – 2005 рр.)  238

Пшенишна О. О. Духовна реабілітація І.Мазепи в контексті релігійної політики уряду Павла Скоропадського 1918 р. 243

Глушук В. М. Політичне та військове мистецтво Івана Мазепи в патріотичній боротьбі за ідею та незалежність України  253

Желєзко А. М. Історики-краєзнавці першої половини ХХ ст. про меценатську діяльність гетьмана І.Мазепи  260

Качмала В. М. Відлуння соціально-економічних перетворень гетьмана І. Мазепи на економічний розвиток Лівобережної України на початку ХХ ст.266

Процик І. В. Європейський вибір гетьмана І.Мазепи та сучасного Президента України: порівняльний аналіз  273

Степанюк Ю. М. Відносини гетьмана І.Мазепи із Запорізькою Січчю  277

Цукренко Н. М. Аналіз мотивів Івана Мазепи у зміні зовнішньополітичного курсу  283

Панюхіна Ю. С. Столиця Гетьманщини Батурин в національній пам’яті українців  289

Сікач В. М. Гетьманщина на початку ХVІІІ ст., політична діяльність І. Мазепи  295

Ухвала Міжнародної науково-теоретичної конференції «Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії: міфи і реалії (м. Київ – Батурин, 7 – 8 листопада 2008 р.)  302

Ілюстрації 303

Коротко про авторів 318