Положення про органи студентського самоврядування в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова