Навчальна науково-дослідна лабораторія археологічних досліджень Історичного факультету

Навчальна науково-дослідна лабораторія
археологічних досліджень Історичного факультету
УДУ імені Михайла Драгоманова.

  Історія Лабораторії нараховує вже більше 50 років і бере свій початок у далекому 1969 році, коли в Київському педагогічному інституті ім. А. М. Горького був відкритий історичний факультет і створений гурток археології. Очолила його співробітниця Інституту археології, кандидат історичних наук Надія Михайлівна Кравченко. Саме вона зуміла створити й згуртувати  навколо себе групу студентів, які займалися поглибленим вивчанням археологічних дисциплін. За 50 років безліч студентів згадують роботу в лабораторії як кращі, найяскравіші моменти свого життя. Але зберегти вірність археології й присвятити себе науці змогли обрані.
    Серед них Руслан Германович Шишкін - керівник Лабораторії, учень Надії Михайлівни Кравченко, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та археології .
    Його незмінним однодумцем є Олег Валдасович Петраускас - Кандидат історичних наук, завідувач відділу археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України. З 1995 року він несе непосильний тягар керівника щорічної студентської археологічної експедиції. 
 

Основні форми роботи Лабораторії:
·  археологічні експедиції;
·  підготовка наукових звітів і публікацій;
·  наукові конференції, семінари, колоквіуми;
·  лекції й практичні заняття по археології.
Тематика наукових досліджень Лабораторії досить велика.
Основним напрямком досліджень є загальна тема "Етнокультурна історія Середнього Подніпров'я в першій половині I тисячоліття н.е.", що охоплює такі проблеми:
·  реконструкція системи заселення й екології території племен черняхівской культури;
·  вивчення господарства придніпровських племен;
·  релігійні вірування носіїв черняхівской культури за матеріалами поховального обряду;
·  проблема взаємин черняхівскої і київської культур;
·  проблема формування й розвитку черняхівскої і київської культур і подальші долі їхніх носіїв.

   Навчальна науково-дослідна лабораторія археологічних досліджень, як структурний підрозділ кафедри історії та археології слов’ян, офіційно була створена згідно наказу по НПУ ім. М.П. Драгоманова №444 від 28 вересня 2005 р. "Про створення навчальної науково-дослідної лабораторії археологічних досліджень".  Археологічна лабораторія продовжує традиції студентської науки, які були започатковані в 1969 році відомою дослідницею і викладачем Н.М.Кравченко.

   Наукові дослідження археологічної лабораторії націлені на вивчення проблем історико-культурних процесів римського часу на території Східної Європи в першій половині першого тисячоліття нашої ери. Серед цих проблем провідне місце займає тема слов’янського етногенезу, а також вивчення археологічних культур, носії яких приймали безпосередню учать у формуванні слов’янського етносу.

   Практична діяльність археологічної лабораторії пов’язана із проведенням археологічних досліджень у спільних експедиціях Інституту археології НАН України. Зокрема, за останні 30 років були розкопані такі фундаментальні пам’ятки як «Обухів-1», «Обухів-1а», «Обухів-2», «Велика Бугаївка», «Червоне». Останні роки, починаючи з 2012 року, лабораторія археологічних досліджень приймає участь у міжнародній експедиції по дослідженню пам’ятки черняхівської культури європейського масштабу поблизу с.Комарів (Чернівецька обл..).

   За результатами наукових досліджень лабораторії була проведена міжнародна конференція в 2010 р. «Черняхівська культура. Проблеми дослідження». В конференції приймали участь провідні фахівці із Німеччини, Франції, Румунії, Польщі, Росії та України».

   Наукова діяльність лабораторії набула свого вираження і в серії наукового археологічного видання «OIUM». На жовтень 2017 року вийшло вже п’ять томів і готується до друку шостий том.

   В грудні 2015-лютому 2016 року в Музеї археології НАН України спільно із відділом археології ранніх слов’ян ІА НАН України та Рятівної археологічною службою була проведена виставка «Комарів - виробнича факторія пізньоримського часу. Перші склороби України».