ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ  

   

Життя факультету  

   

Наукове товариство студентів та аспірантів  

   

Служби університету  

   

Заступник декана з навчально-методичної роботи

 Сегеда Ростислав Антонович

SN

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та етнології України.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає дисципліни:

Історія України від найдавніших часів до початку XIII ст., Історіографія історії України, Історія НПУ ім. М. П. Драгоманова, Історіографія вітчизняної та світової історії, Історія Києва

Коло наукових інтересів:

історія м. Києва Х – ХХІ ст.

Тема кандидатської дисертації «Київ у державній системі Речі Посполитої 1569 – 1648 рр.».

Основні праці:

Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” / ред. Борисенко В. Й. Київ, 2009 (у співавторстві).

Програма нормативної навчальної дисципліни «Історія України». Київ, 2014 (у співавторстві).

Програма з історії України для вступників до аспірантури зі спеціальності 032 – Історія та археологія. Київ, 2016 (у співавторстві).

 

 

Заступник декана з наукової й виховної роботи та міжнародної діяльності

    Перепелюк Ольга Максимівна

Perepeluk

доктор філософії, старший викладач кафедри історії та етнології України.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає дисципліни:

Етнологія, Етнологія народів світу, Історія України XIX століття – 1914 р., Історія України ХІХ – початок ХХ ст., Історія України 1914 – 1939 рр., Цивілізаційна історія України, Краєзнавчий туризм і підприємництво в галузі.

Коло наукових інтересів: 

історія Православної церкви в Україні, церковний спів та його виконавці, духовна освіта, духовна культура українського народу.

Тема кандидатської дисертації «Церковні хори в Київській єпархії ХІХ – початку ХХ століття»

Основні праці:

Перепелюк О. М. Підготовка учителів церковного співу в Київській єпархії кінця ХІХ століття. Гілея: науковий вісник. 2018. Вип. 130 (3). С. 22‒24.

Перепелюк О. М. «Руководство для сельских пастырей» про церковний спів. Емінак: науковий щоквартальник. 2018. № 4 (24). Т.2. С. 20‒25.

Перепелюк О. М. Церковна преса другої половини ХІХ – початку ХХ століття як джерело вивчення історії церковного співу у Київській єпархії. Емінак: науковий щоквартальник. 2019. №3 (27). С. 236–241.

Перепелюк О. М. Регент у ХІХ – на початку ХХ століття: узагальнений історичний портрет. Evropský filozofický a historický diskurz. 2019. Svazek 5. 1. vydání. S. 6-1.

Перепелюк О. М. «Хоровое и регентское дело» про церковно-співочу діяльність на українських землях (початок ХХ століття). Гілея: науковий вісник. 2019. Вип. 147. Ч. 1. Історичні науки. С. 99‒104.

Перепелюк О. М. Навчально-методичне забезпечення підготовки хористів парафіяльних храмів Київської єпархії в другій половині ХІХ ст. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. 2021. Вип. 36. С. 27–34.

Перепелюк О. М. З історії хору Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря (ХІХ – початок ХХ століття). Народознавчі зошити. 2021. №5 (161). С. 1261 – 1266.

Перепелюк О. М. Teaching Church Singing In The Kyiv Diocese As A Way Of Professionalizing Musical Personnel (XIX – Early XX Century). Навчання церковному співу в Київській єпархії як шлях професіоналізації музичних кадрів (ХІХ – початок ХХ століття). Молодий вчений. 2021. №12 (100) грудень. С. 26 – 29.