Головна

На пленарному засіданні із доповідями на актуальну проблематику  виступили відомі вчені у цій галузі знань. 

Крижанівська Валентина Володимирівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії НПУ ім. М. П. Драгоманова із доповіддю "Методологія гендерних досліджень: сучасний стан і основні напрями".

Ладиченко Тетяна В’ячеславівна, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова із доповіддю "Проблеми гендерної освіти та виховання".

Пастушенко Тетяна Вікторівна, кандидат історичних наук, старший
науковий співробітник відділу історії України періоду Другої Світової війни
Інституту історії України НАН України із доповіддю: "Радянські жінки-військовополонені: стратегії виживання, досвід, долі".

Голованов Сергій Олександрович,кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка із доповіддю: "Місце жінки в полісному суспільстві та інститут легальної проституції в Афінах V ст. до н.е."

Руденко Наталія Василівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова із доповіддю "Жінки в житті і творчості Т. Г. Шевченка (до 200-ліття з Дня народження Тараса Шевченка)".

Залєток Наталія Валеріївна,аспірант кафедри всесвітньої історії Інституту історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова із доповіддю "Що таке гендерні дослідження і чи потрібні вони історичній науці".

Робота конференції продовжилася у секкціях "Специфіка гендерних відносин в античному та середньовічному суспільстві", "Суспільство і влада в контексті гендерної історії", "Гендерні традиції в українській історії", "Гендерна освіта та виховання".

Фотозвіт конференції: 

ген

ген-2

ген-3

ген-4

ген-5

ген-6

ген-7

ген-8

ген-9

ген-10