Головна

Початок конференції  - інформаційні стенди, присвячені М.Ф. Александрі та А.Ф.Трубайчуку  


 Відкриття конференції. Вступне слово завідувача кафедри всесвітньої історії, професора С.О. Осмоловського 

  
Вітальне слово учасникам та гостям конференції директора Інституту історичної освіти, професора Сушка О.О.


Привітання конференції від випускника Інституту, проректора з методичної роботи гуманітарних інститутів, професора Андрусишина Б.І.


Доповідь кандидата історичних наук, доцента Крижанівської В.В. "Соціальний, політичний та інтелектуальний контексти формування М.Ф. Александри як історика"


Доповідь доктора історичних наук, завідувача кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка, професора Гончара Б.М. "Нові підходи до вивчення всесвітньої історії"


"Наукова спадщина професора Анатолія Трубайчука" - виступ кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника Національної академії педагогічних наук України Полянського П.Б.


За кафедрою завідувачка кафедри методики навчання суспільних дисциплін та гендерної освіти, кандидат історичних наук, професор Ладиченко Т.В із доповіддю "Значення праць А.Ф.Трубайчука для вивчення курсу всесвітньої історії в школах і педагогічних університетах" 


Мультимедйна доповідь "Історична оцінка радянсько-німецьких угод 1939 року в наукових працях А.Ф.Трубайчука" завідувача кафедри  джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін, професора Потильчака О.В.


Доповідь професора Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченко Кирпенка П.Ф. "Анатолій Трубайчук: особистість людини і вченого"


Виступає завідувач відділом історії Другої світової війни Інституту історії України НАН України, професор Лисенко О.Є. із доповіддю на тему "Україноцентризм і геополітичний контекст історіописання Другої світовой війни"


Вітальне слово доцента Київського університету імені Б.Грінченка С.О. Голованова


В    Виступає Ремех Т.О - науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, учень М.Ф. Александри та А.Ф.Трубайчука. Тема доповіді - "Історія і педагогіка - дві постаті"


Виступ  директора ЗОШ №84 Шевченка В.М на тему "Наукова та педагогічна школа професора А.Ф.Трубайчука"

  
Робота секції "Гуманістичні традиції античної та середньовічної цивілізацій". Керівник - доцент Крижанівська В.В.


Робота секції "Актуальні проблеми всесвітньої історії ХХ ст.". Керівник секції - к.і.н. Полянський П.Б.


Робота секції "Об'єднана Європа: традиції та перспективи". Керівник секції - к.і.н. Розумюк В.М.