Головна

Серед них: Чернега П.М. - д. і. н., професор, зав. кафедри етнології. Тема виступу - «Передумови й причини організації сталінським режимом Голодомору – геноциду 1932 – 1933 рр. в Україні. 
Сядристий М.С. - директор музею мікромініатюр. Тема виступу - "Голодомори в Україні: історичні витоки й трактування в сучачній історіографії"
Борисенко В. К. – д. і. н., зав. відділу культурологічних досліджень Національного науково-дослідного інституту українознавства і всесвітньої історії. Тема виступу -  «Голодомор – геноцид 1932 – 1933 рр. крізь призму усної історії»

Скляр В. М. – д. і. н., професор, зав. кафедри українознавства Харківського національного університету. Тема виступу - «Голодомор 1932 – 1933 рр. та його наслідки для етнічного складу населення України».
Сушко О. О.– д. і. н., професор, директор Інституту історичної освіти. Тема виступу - «Сучасні політичні інсинуації в Україні щодо Голодомору – геноциду 1932 – 1933 рр.».
Плющ М. Р. – д. і. н. професор кафедри методики викладання історії і права Київського міського педагогічного університету імені Б. Грінченка. Тема виступу - «Мої спогади про Голодомор 1932 – 1933 рр.».
Лущай В.І.- к.і.н., доцент кафедри етнології Інституту історичної освіти. Тема виступу: "Оцінка міжнародної спільноти Голодомору 1932-1933 рр. в Україні та вплив "зовнішнього чинника". 
Телегуз А. В. – к. і. н., доцент кафедри етнології Інституту історичної освіти. Тема виступу - «Наслідки Голодомору 1932 – 1933 рр. ».
Зубченко С. П. – викладач кафедри етнології Інституту історичної освіти. Тема виступу -  «Голодомор як наслідок ідеології і методів комуністичного будівництва в Україні».
Загребельна Н. І. – доцент кафедри методики навчання суспільних дисциплін і гендерної освіти. Тема виступу - «Методичні аспекти вивчення трагедії українського народу – Голодомор – геноцид 1932 – 1933 рр. як вагомий чинник відтворення історичної пам’яті».
Ткаченко В. М. – к. і. н., молодший науковий співробітник Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. Тема виступу -  «Економічний стан села у 1932 р. та свідчення про голод у «Щоденниках» Василя Кравченка».
Бараннік А. М. – магістр Інституту історичної освіти. Тема виступу -  «Геноцид українського народу: локальний вимір: село Требухів у роки Голодомору 1932 – 33 рр».
Бірюк П. - магістр Інституту історичної освіти. тема виступу - «Голодомор 1932-33 рр. на Київщині». 
Федоров В. - магістр Інституту історичної освіти: «Голодомор 1932-1933 рр. на Маньківщині».

По закінченню круглого столу відбувся 
Реквієм пам’яті жертв Голодомору – геноциду 1932 – 1933 років: Літературно-мистецька композиція у виконанні вокальної і оркестрової групи ансамблю української пісні «Золоте перевесло».

Фотозвіт з круглого столу можна подивитися за цим посиланням 

.